Wakkanai City Pre-1966 > Downtown Wakkanai 1961-63
Image 86 of 94

Downtown Wakkanai 1961-63

Photo courtesy of Dean Wood.